Ashoka House

ashoka

ashokahouse1

Incharge : Mrs Geetanjali  

Asst. Incharge : Mrs. Amee Dave, Mrs. Poonam Rani,Mrs. Monika Chawla,Mr. Yogesh Sharma,Mr. Naresh Joya,Mrs. Shweta Rawat,Mrs. Kamini  

House Captain : Divyansh

Vice Captain : Aakash

Discipline Captain : Rinku

Cultural Captain : Abhishek Meena

Sports Captain : Nikhil Huda

 

 

ashoka
Display Board

News

Notice Board

FIT INDIA MOVEMENT FLAG

FIT INDIA MOVEMENT FLAG
1